Klimaatverandering in Oezbekistan: feiten en cijfers

Oezbekistan, gelegen in Centraal-Azië, kampt met een ernstig probleem van klimaatverandering. Het land wordt geconfronteerd met extreme hitte, droogte en veranderingen in de waterhuishouding. Hieronder worden enkele feiten en cijfers over de klimaatverandering in Oezbekistan besproken.

Extreme hitte

Oezbekistan staat bekend om zijn extreme zomerhitte. In de zomermaanden kunnen temperaturen gemakkelijk oplopen tot boven de 40 graden Celsius. Deze hittegolven hebben ernstige gevolgen voor de landbouw en de gezondheid van de bevolking. De hitte leidt tot een verhoogd risico op uitdroging en hittegerelateerde ziekten.

Droogte

Naast de extreme hitte kampt Oezbekistan met langdurige droogteperiodes. Dit heeft een verwoestend effect op de landbouw, aangezien het merendeel van de bevolking afhankelijk is van de landbouw voor hun levensonderhoud. De droogte leidt tot mislukte oogsten en heeft ook een negatieve impact op de watervoorziening in het land.

Veranderingen in de waterhuishouding

Oezbekistan is sterk afhankelijk van de rivier de Amu Darya en de Syr Darya voor irrigatie en drinkwater. Door de klimaatverandering is de waterhoeveelheid in deze rivieren afgenomen, wat leidt tot concurrentie en conflicten over watergebruik tussen Oezbekistan en buurlanden zoals Kirgizië en Tadzjikistan.

Impact op de bevolking

De klimaatverandering heeft een directe impact op de bevolking van Oezbekistan. Vanwege mislukte oogsten en een verminderde watervoorziening worden veel mensen geconfronteerd met voedsel- en watertekorten. Dit leidt tot armoede, migratie en sociale onrust in het land.

Conclusie

De klimaatverandering in Oezbekistan heeft verstrekkende gevolgen voor het land en haar bevolking. Het is van essentieel belang dat er internationale samenwerking en actie komt om de klimaatverandering aan te pakken en de gevolgen ervan te beperken. Alleen op die manier kan Oezbekistan zich wapenen tegen de toenemende impact van klimaatverandering.