Vakantieritueel gebruiken om verdriet te beheersen

Vakantieritueel gebruiken om verdriet te beheersen

Tijdens de vakantie komen de verliezen van veel mensen uit het verleden aan de oppervlakte met een heropleving van verdriet, angst, isolement en gevoelens van spijt. Als 2012 voor u een jaar van verlies of verandering is geweest, kunnen deze gevoelens nog overweldigender of intenser zijn.

Hoe moeilijk het vakantieseizoen voor sommigen ook kan zijn, het is ook een krachtig zinvolle tijd om te benutten door een persoonlijk ritueel te creëren om te helpen bij het helen en betekenis te geven aan die pijnlijke overgangen en verliezen.

Het creëren van persoonlijke rituelen kan de mijlpalen en levensovergangen markeren die spirituele gemeenschappen niet vaak aanpakken.

Een persoonlijk ritueel kan zijn het creëren van een betekenisvol kaarslichtritueel om bijvoorbeeld een overleden dierbare te eren. Mensen creëren van nature rituelen in hun leven, van routines tot hoe we prestaties vieren; we doen het eigenlijk heel natuurlijk. Dit seizoen kan het nuttig zijn als je een moeilijke levensovergang of persoonlijk verlies moet verwerken, om na te denken over het opzettelijk creëren van persoonlijke rituelen.

Hier zijn enkele voorbeelden van persoonlijke rituelen die je tijdens de feestdagen zou kunnen gebruiken.

Kaarsverlichting

Kaarsen en hun verlichting worden vaak gebruikt bij het creëren van persoonlijke rituelen en ze maken ook vaak deel uit van vele zinvolle spirituele tradities. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met het aansteken van een kaars op de avond van Thanksgiving Day, en het ’s avonds blijven aansteken tot oudejaarsavond. De eerste nacht dat de kaars wordt aangestoken, zou men misschien een gebed, een lezing of een belangrijk gedicht voorlezen. De laatste dag van de verlichting kan een andere lezing bevatten, samen met een gebedsvolle intentie voor genezing en hoop in het nieuwe jaar. Het vinden of zelfs maken van de kaars heeft ook betekenis. Ik ken klanten die begin november hun kaars maakten om de betekenis van het ritueel perfect weer te geven, gewoon om het persoonlijker te maken.

Ik merk dat veel mensen zich concentreren op de feestdagen van Chanoeka, Kwanza, Kerstmis en Thanksgiving, alleen om het effect van oudejaarsavond of oudejaarsdag te minimaliseren. Het belang van nieuwjaar ligt niet in het feit of je het de afgelopen jaren al dan niet op een significante manier hebt gevierd. Nieuwjaar heeft betekenis omdat het een nieuw jaar ingaat; een nieuw jaar zonder je geliefde, of een nieuw jaar dat vol onzekerheid lijkt. Dit volgende voorbeeld van het gebruik van een dagboek om emotioneel evenwicht te krijgen, kan bijzonder nuttig zijn om aandacht te schenken aan het verhuizen naar het nieuwe jaar.

New Year’s Reflection Journal (vooral nuttig na het eerste jaar van rouw)

Om uw dagboek te gebruiken, kunt u aspecten van het afgelopen jaar bekijken en nadenken over doelen voor het komende jaar. Als u deelneemt aan een ceremonie voor het aansteken van kaarsen, zoals hierboven vermeld, kunt u doorgaan met het bijhouden van een dagboek nadat u de kaars hebt aangestoken. Hier zijn enkele suggesties van vragen die u uzelf kunt stellen om het proces van het bijhouden van een dagboek te stimuleren. Laat dit een springplank zijn voor uw planning, in het besef dat sommige van deze vragen u niet zullen aanspreken. Gebruik wat je kunt en denk aan anderen die passen bij jouw unieke omstandigheden.

1. Wat was het belangrijkste dat ik het afgelopen jaar heb geleerd?
2. Welke nieuwe dingen of ervaringen heb ik dit jaar voor het eerst geprobeerd?
3. Wat kon ik dit jaar wat ik niet dacht te kunnen?
4. Wat was het moeilijkste dat ik heb bereikt/wat heb ik er over mezelf van geleerd?
5. Waar/van wie vond ik zegen, genade en steun toen ik het nodig had?
6. Wat zou ik dit jaar anders willen doen/wat zal ik in de toekomst veranderen?
7. Welke nieuwe dingen of ervaringen wil ik het komende jaar voor mezelf?
8. Welke nieuwe kennis of vaardigheid wil ik volgend jaar ontwikkelen?
9. Wat is mijn belangrijkste persoonlijke doel voor 2013?

Het voordeel van het combineren van een dagboek en ritueel is dat het een geschreven medium voor reflectie biedt waar je een focus kunt identificeren en definiëren die bedoeld is om voort te bouwen op sterke punten. Voortbouwen op de dingen die hoop geven, brengt balans en veerkracht, in plaats van alleen te focussen op het verdriet, de angst en het onbekende dat voor ons ligt. Het belangrijkste is dat het voor jou betekenis heeft.

Bron: Carol M Recchion

Reacties zijn gesloten.