Vrije tijd is de tijd die beschikbaar is voor het individu wanneer aan werk, slaap en andere behoeften is voldaan. Vrije tijd als een constructie omvat een aantal dimensies.

· Absorptie en concentratie van voortdurende ervaring

· Vermindering van de focus op zichzelf

· Gevoelens van vrijheid en gebrek aan terughoudendheid

· Verrijkte waarneming van objecten en gebeurtenissen

· Verhoogde intensiteit van emoties

· Verhoogde gevoeligheid voor gevoelens

· Verminderde gevoeligheid voor het verstrijken van de tijd

De componenten van vrijetijdsmotivatie

Beard en Ragheb identificeerden vier motiverende behoeften die zijn afgeleid van Maslow’s hiërarchie van behoeften. Deze behoeften vormen de componenten van vrijetijdsmotivatie. Zij zijn –

· Intellectuele component

· Sociale component

· Competentiebeheersing

· Stimuleringsvermijding

Intellectuele component is de mate waarin individuen worden gemotiveerd door mentale activiteiten zoals leren, verkennen, ontdekken, denken, beeldvorming. Dit kan een primaire hoge behoefte zijn (een bezoek aan Madurai om tempelarchitectuur te bestuderen) of een lage behoefte veroorzaakt door een specifieke gebeurtenis of omgeving.

Sociale component is de behoefte aan vriendschap, zelfrespect en interpersoonlijke relaties. De vakanties zijn niet alleen status- of ego-verhogende ervaringen. Er is ook een gevoel van verbondenheid met de bezochte plaats. Mensen hebben de neiging zich te identificeren met een bezochte plaats. Dit is hoger voor mensen die meer tevreden zijn met hun vakantie en voor mensen met drie of meer bezoeken. De relatie omvat niet alleen sociale identificatie, maar ook een relatie met de geografische plaats.

Competentiebeheersingscomponent is om te bereiken, uit te dagen, te beheersen en te concurreren. Dit is vaak fysiek (dwz sport), maar omvat ook beeldende kunst en andere intellectuele bezigheden. Competentiebeheersing is gekoppeld aan andere componenten van vrijetijdsmotivatie. Een cursus windsurfen (competentiebeheersing) kan ook betekenen dat je gelijkgestemden ontmoet (sociale behoefte).

Het vermijden van prikkels is de drang om te ontsnappen en weg te komen van het oversimuleren van levenservaringen. Het meest voor de hand liggende onderdeel van vrijetijdsmotivatie, een kans om te rusten en tot rust te komen.

De componenten van vrijetijdsmotivatie variëren binnen vakanties en tussen vakanties. Op vakantie mag een toerist enkele dagen rusten (vermijding van prikkels); verken daarna de plaats (intellectuele component). De vakantieganger kan verschillende doeleinden aan vakanties toekennen. De ene vakantie kan gericht zijn op het gezin (sociale behoefte), de andere op het spelen van golf (competentiebeheersing) enz.

Bron: Sarvajeet Chandra